Velkommen til årsmøte i Hvam IL torsdag 22.mars kl 19

Saksliste ligger vedlagt

 

Saksliste for årsmøte 2018

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

    b) Forslag til organisasjonsendringer:

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Vedta idrettslagets budsjett.

 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

 10. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder

    b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

    d) 2 personer til Kontrollkomité.

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

    f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

 

 

Bestilling av rom

Klasserom (bak kiosk)

Klubbrom

Hovedsponsor

Sponsor

Verdipartner

Sponsede lenker

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer Experience, Workforce and Mobile.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift