Valgkomite

Hvam IL trenger personer som kan bistå i valgkomiteen.

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer og gruppeledere etter nøye vurderinger av medlemsmassen.

Valgkomiteen plikter:

• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,

• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,

• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,

• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,

• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,

• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått,

• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag,

• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,

• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt

• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.

 

Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon.

 

Bestilling av rom

Klasserom (bak kiosk)

Klubbrom

Hovedsponsor

Sponsor

Verdipartner

Sponsede lenker

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer Experience, Workforce and Mobile.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift