Team Nes 2.0

Team Nes 2.0

Hvam IL har vært en del av Team Nes samarbeidet de siste 12 årene, og var med på å starte samarbeidet som nå er Team Nes. Hovedintensjonen med Team Nes har vært å ha med flest mulig ungdommer lengst mulig innen fotballen. Hovedstyret har det siste halvåret vurdert om Hvam IL skal fortsette og være en del av dette samarbeidet, eller om vi skal se på andre former for samarbeid.  Team Nes Samarbeidet har fungert siden oppstarten uten at det har vært satt et stort fokus på selve driftsformen av Team Nes. Når Hvam IL varslet at vi vurderte å gå ut av samarbeidet ble det opprettet et interimsstyret bestående av to representanter fra hver av klubbene. Interimsstyret har jobbet med å legge til rette for at et eventuelt samarbeid kan videreføres, og utarbeidet et beslutningsgrunnlag for et nytt Team Nes 2.0.     

Hovedstyret i Hvam IL har nå gjennomgått rapportene fra dette interimsstyret, samt sett på andre mulige driftsformer og kommet frem til følgende vedtak:   

 

Sak 33/17 Hvam IL sin deltagelse i Team Nes fra sesongen 2018 og fremover

Vedtak:(ligger til høyre på siden)

Hovedstyret har med bakgrunn i en omfattende og bred prosess kommet frem til at den beste løsningen for Hvam IL er å inngå i ett nytt Team Nes 2.0 samarbeid.

Team Nes 2.0 skal ha en bedre og klarere organisering, med tydelige verdier hvor topp og bredde skal ha lik prioritet.

Hovedstyret i Hvam velger følgende representant Jonny Eriksen fra Hovedstyret til å følge opp Team Nes 2.0 samarbeidet frem til neste årsmøte.

 

Les mer om begrunnelsen i egen rapport fra Hovedstyret.

 

Vedlegg 1; Rapport fra Hovedstyret om ungdomsfotballen i Hvam IL

Vedlegg 2; Team Nes 2.0 avtale

Vedlegg 3; Vedtatt sportsplan

Bestilling av rom

Klasserom (bak kiosk)

Klubbrom

Hovedsponsor

Sponsor

Verdipartner

Sponsede lenker

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer Experience, Workforce and Mobile.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift