Hvam IL

Tursti

Tursti
RELATERTE NYHETER
Fremdriftsplan tursti

Vår drøm for Tursti fra Neskollen til Hvamsetra.

 

«Vi har en drøm om å skape et unikt turområde som inviterer barn, ungdom, familier og gjester til å utforske nærområdet ved hjelp av varierte fysiske bevegelsesmåter.

Turstien fra Neskollen til den gamle husmannsplassen Hvamsetra, skal være et fristed som åpner skogen for aktivitet, og gir mulighet til å koble av, tenke, og kjenne gleden ved livet.

Dette skal bli et fristende sted å bevege seg til fots, sykkel, ski og gjerne med barnevogn. Vi ønsker å videreutvikle en allerede eksisterende sti av lavere standard, til et helhetlig eldorado som binder historie og fysisk aktivitet sammen. Det legges til rette for soner for bålplasser, teltplasser, sosiale treffpunkt og det integreres fysiske utfordringer»

 

Støtt vårt prosjekt. VIPPS konto 102822

Prosjektgruppen:

Hvam IL har nedsatt en prosjektgruppe som har som mandat og etablere en tursti mellom Neskollen og Hvamsetra. Turstien skal krysse 6 ulike eiendommer, og hver av disse skal ha egen grunneieravtale. Formålet med grunneieravtalene er å gi Hvam IL bruksrett for allmenheten og forøvrig tilfredsstille myndighetskravene til søknad om spillemidler. Arbeidsgruppen vil takke alle de hyggelige grunneierne som har støttet dette prosjektet, og gitt oss anledning til å etablere en tursti over deres eiendom i minimum 30 år fremover.

Standard:

Turvegen skal ha såkalt «barnevognstandard» Det vil si grusdekke og en bredde på 3 meter og en trasè på 5 meter. Formålet med vegens bredde på 3 meter er at det skal kunne kjøres skiløyper om vinteren.  Formålet med traseens bredde på 5 meter er å sikre bruk og ferdsel mot overhengende trær og grener samt sikre at snøen faller ned på turvegen om vinteren, slik at vi kan få gode skiløyper.

Langs stien skal det etableres sosiale treffpunkter hvor man kan sitte ned og nyte den fine naturen vi har her på Hvam.

Trase:

Turstien skal starte på den nye balløkka på Øvre Neskollen, derifra skal den legges på Nes kommune sin side av kommunegrensen nesten helt frem til Tolvstein. Derifra legges stien inn i skogen og følger kommunegrensa på Nes kommune sin side. Den nye stien vil møte den gamle stien etter ca 600 meter fra Tolvstein, og følge den eksisterende stien. Så skilles stiene igjen og følger kommunegrensa ned til Hvamsetertjern. Og herifra vil stien følge vannet frem til badeplassen på Hvamsetra.

Stien vil ha en lengde på totalt 2,5 Km.

Hvam IL
Org.nr. 985298416
Adresse: Postboks 3, 2165  HVAM
E-post: administrasjon@hvamil.no
Kontonr 1271.25.24578

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift