Hvam IL

Politiattest

Politiattest

Håndtering av politiattest i Hvam IL

Vedtatt av styret i Hvam IL: 17. desember 2014

Bakgrunn

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest for å forhindre seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense mulighetene for slike overgrep.

Håndtering av reglene i Hvam IL

Hvam Idrettslag håndterer ordningen på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Kravet gjelder for:

 • Trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige/utviklingshemmede

 • Administrativt tillitsvalgte med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/ utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold

 • Personer som bidrar i SFO-ordning i regi av laget

 • Ansatte personer med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/ utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold

For gruppene i idrettslaget er det gruppeleder, eventuelt i samråd med Daglig leder, som avgjør hvem som skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder også for aktiviteter som gruppene står bak, men hvor eksterne trenere e.l. leies inn. Gruppelederne har et særlig ansvar for å følge opp dette med politiattest overfor nye medlemmer i gruppene.

Gruppelederne skal informere en av de styreoppnevnte personene (se nedenfor) om hvem som er bedt om å fremskaffe politiattest.

For styret og administrasjonen er det Daglig leder, eventuelt i samråd med Styreleder, som har ovennevnte ansvar.

Fremskaffet politiattest skal fremvises for en av følgende personer oppnevnt av Hvam ILs styre:

 • Person 1: Marthe Garsjø (knyttet til funksjon Daglig leder)

 • Person 2: Stein Vågnes (gjelder personer i Fotballgruppa eller knyttet opp mot denne)

De ovennevnte personene har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Rutine for innhenting:

 1. Gruppeleder / daglig leder har ansvar for å kontakte de personer som skal fremskaffe politiattest.

 2. Gruppeleder / daglig leder bekrefter behovet for attest på eget skjema.Skjema for å bekrefte behovet finnes i menyen til høyre (fotballens starter med 07).

 3. Dersom søkeren er under 18 år, finnes nærmere redegjørelse for fremgangsmåten HER

 4. Det er søkeren selv som skal søke om politiattest. Dette gjøres elektronisk på nettet. Dette er en endring fra tidligere.

 5. Søkeren logger seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides (dette er stort sett samme fremgangsmåte som ved innlogging i nettbank o.l)

 6. Velg kategori/formål «Frivillige organisasjoner» fra nedtrekksmeny.

 7. Last opp bekreftelsen du har mottatt fra idrettslaget. Denne må du da nødvendigvis ha elektronisk.

 8. Send inn søknaden.

 9. Når du mottar svar fra politiet, fremvis attesten for en av de to ovenfor nevnte personer enten fysisk eller via mail. Ingen andre i idrettslaget har krav på å se denne attesten. Attesten beholder du selv.

Daglig leder Marthe Garsjø har ansvar for at det føres en oversikt over hvem i idrettslaget som skal fremvise politiattest, og hvem som har fremvist attest, og når dette skjedde. Det er kun de to styreoppnevnte personer som har tilgang til denne oversikten.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Nærmere informasjon om ordningen med politiattest finnes bl.a. på hjemmesidene til Norges Idrettsforbund (www.idrett.no) – søk på politiattest.

Spørsmål ellers kan rettes til de to styreoppnevnte personene i idrettslaget.

 

 

 

Hvam IL
Org.nr. 985298416
Adresse: Postboks 3, 2165  HVAM
E-post: administrasjon@hvamil.no
Kontonr 1271.25.24578

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift